Mærkesager

ANN LINDHARDT 

økonomisk ansvarlighed & politisk handlekraft

                

Venstre er partiet for hele Hørsholm. Vi er et bredt borgerligt liberalt parti, der tager ansvar inden for alle politikområder. Det liberale menneskesyn bygger på, at ethvert menneske har ret til ansvar for sit eget liv, frihed og medansvar for fællesskabet. 


Vi ønsker at fremme valgfrihed og give tillid til den enkelte. Jeg har tre politiske fokusområder, hvor jeg mener, at kampen om et bedre Hørsholm især skal kæmpes. Ikke kun i en valgkamp, men hver eneste dag, så vores fælles projekt står klart. BØRN, ÆLDRE og ØKONOMI.BØRN & UNGE

BØRN, UNGE OG FAMILIELIV 

Børn i Hørsholm fortjener det bedste, og derfor skal de have en god start på livet og trygge rammer i dagligdagen. Børnene er vores fremtid, en fremtid, hvor der mere end nogensinde før er brug for, at børnene har et højt fagligt niveau og gode sociale kompetencer. 


Børn er forskellige, og derfor skal der også være forskellige dag- og skoletilbud i Hørsholm kommune. Fælles for tilbuddene skal dog være, at børn og forældre oplever tryghed, gennem fornuftige og tidssvarende fysiske rammer og nærværende lærere og pædagoger. Jeres børn skal i de sidste år af børnehaven gøres skoleparate. Det skal ske gennem trivsel, leg og læring, der både udvikler børnenes intelligens, kreativitet samt deres personlige og sociale færdigheder. Nye mødesteder for de unge skal skabes i Hørsholm , det mangler desværre nu.


Vidste du, at den folkeskole i Hørsholm, der gør det bedst, når man sammenligner skolers evne til at løfte deres elever, er nr. 170 målt på landsplan? Venstre mener, at en borgerligt ledet kommune bør have ambitioner på folkeskoleområdet. Ikke nødvendigvis ved at så mange elever som muligt får høje karakterer, for en god skole er meget andet – leg, fællesskab, kreativitet og glæde. Men en god skole kan noget bestemt - nemlig løfte sine elever og lægge noget i deres rygsæk.ÆLDRE

LIVSKVALITET FOR ALLE SENIORER OG VÆRDIG ÆLDREPELEJE

Som ældre borger har du været med til at gøre Hørsholm til den by, den er i dag. Det fortjener respekt. Seniorerne er lige så forskellige som alle andre grupper af borgere. Vi vil sikre, at du og alle seniorer får en tryg og værdig alderdom med valgfrihed og respekt for individuelle ønsker og behov. 


Vi bliver flere og flere seniorer. Selv om mange i dag takket været bl.a. god motion og et aktivt liv har det bedre end tidligere, er der også mange, som lever med en eller flere sygdomme, som f.eks. kræver megen medicin og pleje. Der er derfor brug for løsninger og tilbud, der i videst muligt omfang er tilpasset den enkeltes behov. Løsninger der kan tilbydes af såvel kommunen som private udbydere.


EN BORGERLIGT LEDET KOMMUNE SPISER IKKE SINE ÆLDRE AF MED DEN

BILLIGSTE PLEJE– DET ER VELFÆRD MED OMTANK

Vidste du, at Hørsholm er den kommune i Danmark, der afsætter færrest penge til pleje og omsorg af ældre? Og at alle vore nabokommuner bruger flere ressourcer på ældrepleje end os? Venstre er ikke enig i denne prioritering. Vi tror på velfærd med omtanke. For os hænger det ikke sammen, at vi er den kommune i landet, der afsætter færrest penge til pleje af borgere over 80 år - og er den kommunei  forhold til vore nabokommuner, der visiterer færrest timer til hjemmehjælp.ØKONOMI

ANSVARLIG OG TRANSPARENT ØKONOMISTYRING

Orden i økonomien giver frihed og mulighed for at investere i velfærd. Det gælder f.eks. det gode børneliv og livskvalitet for seniorer. Særligt i de sidste par år har der ikke været balance i økonomien. Der har været søsat for mange politiske udviklingsprojekter der har givet underskud, samt øget administrative udgifter. Det er hovedårsagen til den historisk store skattestigning i 2021. 


Alt for mange beslutninger der slår hul i kommunekassen og skaber utryghed for os alle. Det burde være anderledes. Virkeligheden er, at vi bor i en af landets rigeste og mest ressourcestærke kommuner. 


EN BORGERLIG KOMMUNE HOLDER SINE LØFTER OG SINE BUDGETTER

– DET ER STYRING MED OMTANKE

Hvis du mener, at en borgerligt ledet kommune skal holde sine løfter og holde sine budgetter, så er du enig med Venstre. I de seneste år har Hørsholms økonomi ikke hængt sammen, og kommunen har måttet nedprioritere kernevelfærd. Styring med omtanke er, at borgerne skal kunne regne med, at løfter bliver indfriet, og budgetter bliver holdt. Grundsten er ansvarlig økonomisk politik.Borger i Hørsholm

Som borger i kommunen vil jeg arbejde for den enkelte borgers sag. Der skal være tæt dialog mellem borgerne og kommunen, så de føler de bliver hørt, og sikre at den enkelte borger i Hørsholm får medbestemmelse. Medbestemmelse, det skaber tryghed. Hver enkelt borger skal have mulighed for indflydelse. Jeg syntes at venstre skal gå ind for, at man skal være stolt over at være borger i Hørsholm.Tiltrækkeflere børnefamilier til kommunen

Venstre skal tiltrække flere børnefamilier til kommunen, ved at have de bedste dagtilbud, skole og fritidstilbud.


Vi skal sørge for at kommunen bliver kendt for at have de aller bedste dagstilbud både private som offentlige. Vi skal sørge for Modernisering af børnepasningen, så børnefamilierne står i kø for at flytte til vores kommune.

Vi skal sikre tryghed for forældre og børn, ved at sikre at der er nok medarbejdere og sikre en god kommunikation.  God kommunikation skaber succesModernisering af skolerne

Jeg er en engageret mor, der går ind for at byens børn skal være parate til fremtiden.

Vi skal have en modernisering af skolerne, så de opfylder fremtidens behov og udfordringer. Det vil sige både de fysiske rammer og undervisningsmidler.

Vi skal sørge for at udvikle vores tilbud og uddannelse til de unge, så de bliver parate til de job, der kommer på længere sigt. Vi skal sikre os at vi er helt fremme på teknologi så vi gør vores børn parate til den fremtid og udvikling der venter dem.


Vi skal sørge for at der er sikkerhed for at gøre de dygtigste elever endnu dygtigere og samtidig sikre sundhed og sport bliver vægtet højt.


Der tilbydes en SFO der er super tiltrækkende både i prisen og indholdet

Kort og godt FREMTIDS SIKRE SKOLERNE og kommunen"Stop cybermobning"

Verden er blevet anderledes, og det er kommunikations formen også. Jeg går ind for at etablere et projekt "Stop cybermobning"


Vi skal lære børn og unge at bruge sociale medier, og oplysning om internetsikkerhed i skolerne. Så vi gør dem parate og ”køreklare” til dette. Cyber Mobning eller som også kaldes social media mobning, er blevet et stort problem blandt unge, som vi skal have stoppet. Hørsholm kommune som står helt forrest i læring omkring adfærd på internettet.


STOP CYBERMOBNING , MOBNING NUL TOLORANCE

Det er en vigtig sag for mig, vi skal Sikre Et ungdoms liv uden mobning


Mobil fri skoler

mobil fri zoner på gymnasiet


Hørsholm kommune skal være den FØRSTE Kommune der bliver 100% mobil fri folkeskole


Tryghed for ung som gammel

det skal være trygt at være borger i kommunen ung som ældre. Og det skal ikke kun handle om de unge.

De ældre i kommunen skal respekteres og behandles med værdighed og kærlig omsorg. De skal have den rette hjælp, og jeg går ind for at der skal være mulighed for at tilkøbe sig flere service ydelser som ældre borger i kommunen. Vi skal se på mulighed for at have private plejehjem og sundhedshus til de ældre. Vi skal lytte til de ældre, og ældreplejen skal være i top i Hørsholm kommune. Det skal ikke give ekstra bekymringer at blive ældre i kommunen, det skulle gerne være noget man ser frem til.Sport, fritid og aktiv idræt

Vi skal styrke sporten og sportsforeningerne i kommunen. Vi skal sætte stor pris på alle de frivillige som er med til at få sportsforeningerne til at fungere optimalt.


Det skaber et solidt fundament for børn og unge at dyrke sport. Det hjælper dem til at udvikle sig. Så jeg er stor fortaler for at vi står stærkt i sport og aktiv idræt i Hørsholm kommune.Kultur til alle borgere i Hørsholm

Kulturtilbud til alle borgere. Kulturen er det, der binder borgerne tættere sammen i kommunen.

Vi skal sørge for at vi bruger og udvikler kulturen i hørsholm kommune. Vi er så priviligerede af at have Karen Blixen museum, Kokkedal slot, Øresund og de grønne områder. Vi er en perle i Danmark.Lavere skat og grundskyld til gavn for alle

Jeg er liberal i krop og sjæl, så jeg går selvfølgelig ind for Lavere skat og grundskyld til gavn for alle. Vi får så råd til både at sænke personskatten, grundskylden og dækningsafgiften på erhvervsejendomme. Det skal ikke være dyrere at være dansker, tværtimod.Nemt at være iværksætter i Hørsholm kommune

Som selvstændig i mere end 10 år så kan jeg sætte mig ind i, hvordan det er at være iværksætter og erhvervsdrivende.  Og jeg har store erfaringer angående, hvordan vi kan hjælpe til.

Vi skal gerne være dem, der puster vind i iværksætterens sejl.
vi skal satse på fremtidens skole og et værdigt ældreliv. Ud fra et liberalt politisk standpunkt og tale borgernes sag:

1. Den enkelte borgers sag og på den måde være i øjenhøjde med borgerne

2. Vi tiltrækker flere børnefamilier til kommunen ved at have dag-, skole- og fritidstilbud af høj kvalitet på landsplan.

3. Folkeskolerne skal moderniseres, så de opfylder fremtidens behov og udfordringer.

4. Jeg arbejder for at stoppe cyber-mobning og mener, at vi skal lære børn og unge at bruge sociale medier på en god måde og via undervisning i skolerne.

5. Vi skal udvikle byen visionært med respekt for byens historie og det grønne.

6. Sport hjælper børn, unge og ældre, så jeg mener at muligheden for at dyrke sport i

Hørsholm kommune skal være bedre

7. Kultur skal være for alle borgere i Hørsholm, kultur skaber sammenhold og fællesskab

8. Jeg vil arbejde for lavere skat og grundskyld til gavn for alle.

9. Det skal være bedre og nemmere at arbejde som iværksætter i Hørsholm kommune.

10. Tryg alderdom for alle! Jeg synes at alderdommen skal være noget, man skal glæde sig til – ikke frygte.